Oscar Persgården presenterar

LABYRINT

ett samarbete med Löderups Växt och Peppinge Produkter

VASSIL SIMITTCHIEV

akvareller

Foto: Gabriel Almlöf

RICHARD HE

Piano

Labyrinten och utställningen

invigs söndagen d 20 augusti kl 14

Pianokonsert kl 15